[creation site web] [creation site internet] [logiciel creation site] [Home]
[Sjabloon A]
[LoRET]
[Sjabloon B]
[Sjabloon B]
[Sjabloon A]
[Contact]
[Sjabloon A]
[LoRET]
[LoRET]
[Sjabloon B]
[Sjabloon B]

Veilig Magazijn

Logistiek (Intern Transport & Opslag) komt in praktisch alle bedrijfssectoren voor, in ongeveer 40.000 bedrijven dus. In al deze sectoren, in al deze bedrijven komen dus min of meer vergelijkbare arbo-risico's voor. Deze risico's zijn nog steeds onvoldoende onder controle. Jaarlijks vallen er meer dan  5 doden tengevolge van een IT&O- arbo-ongeval. Een veilig magazijn kent vier peilers, namelijk een deugdelijke RI&E met een bijbehorend verbeterplan, goede veiligheidsvoorzieningen, deskundig geschoolde medewerkers en een gecertificeerde preventiemedewerker. Binnen Veilig Magzijn zijn 4 systemen ontwikkeld.

  

Keur Veilig Magazijn

Aan de veiligheid in magazijnen wordt hard gewerkt. Omdat er geen algemeen kader is, is het lastig om deze inspanningen zichtbaar te maken.

Het Keur Veilig Magazijn is deze maatstaf. Door het behalen van het certificaat Veilig Magazijn maakt u zichtbaar dat u succesvol werkt aan deze veiligheid. Belangrijk voor uw medewerkers, uw opdrachtgevers, de arbeidsinspectie, uw omgeving, enz.

Informatie

Logistieke Veiligheids Catalogus

Intern Transport & Opslag is een breed vakgebied. De oplossingen zijn talrijk en divers.

In deze site worden deze oplossingen op een gestructureerde wijze bijeengebracht. Ook worden gekwalificeerde aanbieders gepresenteerd.

  

Informatie

Veilig en Gezond Werken

In magazijnen worden werkzaamheden verricht waarvoor een specifieke deskundigheid vereist is. Het handelt hier om het bedienen van heftrucks, bovenloopkranen, e.d. danwel het uitvoeren van magazijngebonden werkzaamheden zoals orderpicken en gevaarlijke stoffen. Veilig en Gezond Werken is  een keurmerk bedoeld voor trainingsbedrijven. Door het aankopen van trainingen met een VGW-keurmerk krijgt de werkgever de garantie dat aan alle arbo-verplichtingen is voldaan.

Informatie

Veilige Preventiemedewerker

De logistieke preventiemedewerker is een belangrijke aanjager van veiligheid in het magazijn. Belangrijk hierbij is dat -naast veiligheidskennis- er vooral kennis van Intern Transport & Opslag aanwezig is. 

Informatie